เกี่ยวกับเรา

เราคือใครสำหรับคุณ

เราคือวิศวกรสำหร้บอุตสาหกรรมของท่าน

วัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจของเราคือการจัดหาชิ้นส่วนสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ทำจากโพลียูรีเทน ภายใต้ชื่อการค้า AUTHANE 
เรายังสามารถออกแบบและจัดหาขิ้นส่วนอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงอื่นๆ เช่นโลหะ และวัสดุสังเคราะห์ประเภทต่างๆ ผ่านการขึ้นรูปโดยกระบวนการที่ทันสม้ย เที่ยงตรง แม่นยำ ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และความต้องการของลูกค้า 

ทำไมเราจึงทำได้

ความเชี่ยวชาญในงานผลิตโพลียูรีเทน

เรามีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากโพลียูรีเทน รวมทั้งการผลิตชิ้นงานที่สลับซับซ้อน ประกอบจากวัสดุที่หลากหลาย ต่างชนิดกัน เราสามารถถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าออกมาเป็นชิ้นงานที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการผลิตที่ดีที่สุด

To ensure a quality of finished goods, our production is by the best Polyurethane manufacturing of Thailand. The factory established since 1983 and certified ISO9000:2000 since 2003.

What products we can do

Polyurethane fabricated parts

 • Wheels, Caster and Rollers
 • Coupling, Seal, Tube, Sheet and Rod
 • Lining, Bumper, Fender
 • Bushings and Bearings
 • Custom parts, etc.

Steel roller

 • Industrial grade roller

Our service offerings

Manufacturing service

 • Make a Polyurethane parts by order.
 • Make an industrial grade roller by order.

Industrial engineering consultancy service

We provide a consultant to improve the plant performance i.e. 
 • Processing time
 • Power consumption
 • Waste management
 • Ventilation
 • Machine vibration
 • Noise reduction